PRAVIDLA PRO HRÁČE (A TRENÉRY)

1. Hráč chodí na tréninky, zápasy nebo turnaje včas a řádně připravený, tzn. že má řádný oděv, obuv, florbalku, výstroj, pití, na turnaje průkazku Zdravotní pojišťovny nebo případně pomůcky, které určí trenér.

2. Hráči (rodiče) musí trenéra informovat trenéra o zdravotním stavu.

3. Hráč (rodič) v případě nepřítomnosti dá vědět, že na trénink nebo zápas nepřijde vhodným způsobem – e-mail, SMS, vzkaz po spoluhráčích.

4. Hráč musí mít včas zaplaceny příspěvky.

5. Na tréninkách hráč poslouchá trenérovi příkazy. Cvičení provádíme co nejpřesněji a přidáváme na rychlosti, až si jednotlivé činnosti zautomatizujeme. Když vás trenér upozorňuje na chyby nebo kritizuje, prosím neberte to nikdy osobně.

6. Hrajte FAIR-PLAY, tzn nepoužívejte zákeřné fauly, neoplácejte, nehádejte se s rozhodčíma, ale taky se neposmívejte a nepohrdejte soupeřem nebo spoluhráčem. Soupeři jsou kluci (holky) jako vy a mladší a méně obratní spoluhráči časem své talentovanější spoluhráče po letech často herně převýší.

7. Trenér může hráče vykázat z tréninku při opakovaných prohřeškách.

8. V případě šikanování bude hráč okamžitě vyloučen z týmu, budou informováni rodiče, škola, popřípadě Policie ČR.

PRAVIDLA PRO TURNAJE

1. Nominaci na turnaj provádí trenér. Měl by tak udělat co nejdříve, ideální 6-7 dní před turnajem, vhodným způsobem – ústně na tréninku, telefonicky, e-mailem apod. Samozřejmostí je i informovat rodiče.

2. Na turnaje si hráč musí vzít vhodnou obuv, pití, florbalku, výstroj, průkazku zdravotní pojišťovny, případně dres, podle pokynů trenéra. Na většině hal je i restaurace, proto je možné dát peníze na jídlo nebo dát hráči svačinu.

3. Na turnaje cestujeme v autech nebo vlakem (busem). Rodiče, kteří budou brát auto, mají nárok na paušál 300,- kč. Týká se to všech turnajů mimo okres Hodonín a samozřejmě auta musí být maximálně zaplněna. Platba proběhne přímo na turnaji a to vedoucím týmu, případně trenérem. Vlak a Bus hradí klub.

4. Při pořádání turnajů ČFBU dostane časomíra a zapisovatel po 100,- kč. U turnaje elévů budou navíc dva podavači míčků, kteří dostanou taky 100,- kč. Dobrovolníky vybere trenér nebo vedoucí pořádajícího týmu, pokud možno hráče FATRu Dubňany.

 

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde